close
مراقب افکارت باش که گفتارت می شود
مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود
مراقب رفتارت باش که عادتت می شود
مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود
مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود
نشانهء داشتن ایمان آن است که راستی را در جایی که به تو زیان می رساند بر دروغ در آن جایگاه که به تو سود می دهد برگزینی؛ و در سخنت چیزی از دانشت افزون نباشد؛ و اینکه در سخن گفتنت از دیگری، خدای را پروا داری.
برای انسان هیچ دشمنی ستمگرتر از نفس او نیست.
من همانم ،
که شروعش کردی ،
نکند دل بکنی دل ندهی ،
بی سر و سامان بشوم ...
دوستت دارم
اهالی!! دوستش دارم زیاد
آی مردم
دوستش دارم!
حقیقت عار نیست ...
‌عزیز دلم ...

من فقط تشنه ی خندیدن لب های توام...

جان من

جان خودت

جان خدا، قهر نکن !!
عشق یعنی وجود تو
وجود تو یعنی آرامش

آرامش یعنی حضورت
حضورت یعنی خوشبختی

خوشبختی یعنی با تو بودن
با تو بودن یعنی تنها آرزوی من
چو عاشق می شدم ، گفتم : ربودم گوهر مقصود ، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد .
تمام حقوق محفوظ می باشد. توسعه دهنده: www.aqbm.net