close
دوستت دارم
اهالی!! دوستش دارم زیاد
آی مردم
دوستش دارم!
حقیقت عار نیست ...
‌عزیز دلم ...

من فقط تشنه ی خندیدن لب های توام...

جان من

جان خودت

جان خدا، قهر نکن !!
عشق یعنی وجود تو
وجود تو یعنی آرامش

آرامش یعنی حضورت
حضورت یعنی خوشبختی

خوشبختی یعنی با تو بودن
با تو بودن یعنی تنها آرزوی من
چو عاشق می شدم ، گفتم : ربودم گوهر مقصود ، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد .
اگر به جای گفتن:دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم:"فرشته ها در حال نوشتن هستند..." نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر دارد!
قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم: بچه را ول کردی به امان خدا ! ماشین را ول کردی به امان خدا ! خانه را ول کردی به امان خدا ! و اینطور شد که "امانِ خدا" شد: مظهر ناامنی!
ایکاش میدانستیم امن ترین جای عالم، امانِ خداست...
عشق, خدا,
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سـایه همــا را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم به خدا قســـم خـدا را

به خـدا که در دو عــــالم اثر از فنا نمــــاند / چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

برو ای گدای مســــکین در خانه علی زن / که نگین پادشــــاهی دهد از کرم گدا را

استاد شهریار
منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت (سورهٔ ابراهیم - آیهٔ ۷) هر نفسی (نفس) که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب.

از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید

بنده همان به که ز تقصیر خویش
عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش
کس نتواند که به جای آورد

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد ...
تمام حقوق محفوظ می باشد. توسعه دهنده: www.aqbm.net