close

نوشته های برچسب: لوترکینگ

فراعنه نمیتوانند برده رﺍ به وجود آورند، زیرا برده ها هم تعدادشاﻥ زیاد است هم قدرتشان،
ﺩر نتیجه این خود برده ها هستند که فرعون ها رﺍ میسازند !

مارتین لوترکینگ
تمام حقوق محفوظ می باشد. توسعه دهنده: www.aqbm.net